Informatie

Stichting Proo voor openbaar onderwijs op de Noord-Veluwe en Stichting Eigen&Wijzer zijn tot de conclusie gekomen dat wij het kind centraal willen stellen.

Elk kind recht heeft op:

- Uitdagend onderwijs

- Passend onderwijs

- Naschoolse opvang

Hierin willen wij ieders talent laten ontdekken, benutten en versterken. Wenselijk en logisch is om samen te werken in een kindcentrum.
Het gaat immers om dezelfde kinderen op school als in de opvang.

Dit is Kindcentrum de Veste geworden.

Meer informatie kunt u lezen in onderstaande tegels.

Schooltijden

Wij hebben een continurooster... 

Verlofregeling

Verlof aanvragen... 

Buiten schooltijd

Kindcentrum Eigen&Wijzer... 

Documenten

Nog meer informatie...