Het kindcentrum,

hoe dan?

Ouders in de school

Ouders als belangrijkste schakel

De Veste werkt graag met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk en stellen het op prijs wanneer ouders betrokken zijn bij wat het kind leert en meemaakt bij ons.

Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden waarbij u zich als ouders kunt aansluiten.

Groepsouderraad

Elke groep heeft 2 groepsouders. Deze ouders ondersteunen de leerkrachten bij de organisatie van diverse activiteiten binnen de school. Om alles goed op elkaar af te stemmen en om als klankgroep te dienen komen zij 6 keer per jaar bij elkaar.

Binnen de G.O.R is de penningmeester: Marco Willems

Brief m.b.t. ouderbijdrage 2018 - 2019

Hulpouderlijst 2018 - 2019

Vanuit de school zijn de volgende leerkrachten aanwezig:
Hennie van Karsen en indien nodig Suus Stevens

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

OUDERGELEDING:
Anoushka Wajer (voorzitter)

Mijn naam is Anoushka Wajer, moeder van Tess (voortgezet onderwijs) en Luka Bakker (groep 6).
Ik ben inmiddels 4 jaar met veel plezier voorzitter van de MR. Ons doel is voor zowel ouders als personeel mee te kijken en denken over datgene wat de schooldirectie doet. Ik vind het prettig om op deze wijze betrokken te zijn bij De Veste en daadwerkelijk invloed te kunnen uitoefenen. Omdat ik zelf niet in het onderwijs werkzaam ben, is het voor mij extra interessant om meer inzicht en begrip te krijgen over hoe zaken hier werken. Wij vergaderen ongeveer 6 keer per jaar. Wanneer je ergens mee zit of vragen hebt over het beleid bij De Veste, kun je dit altijd bij 1 van de MR-leden aangeven. Wij kijken wat we hiermee kunnen doen.

Saliha Raoudi
Mijn naam is Saliha Raoudi, moeder van Yousri El Battiui uit groep 8. Mijn oudste twee kinderen zitten al op het voortgezet onderwijs. Naast het moederschap ben ik ook 4 dagen werkzaam als hoofd inkoop/apothekersassistent in de Ermelose apotheken. Omdat ik 4 dagen werk, kan ik onder schooltijd weinig voor de school betekenen. Vandaar dat ik me wil inzetten voor de MR en ik hoop op deze manier een steentje bij te dragen.


Marjolein Mostert

Goedendag, mijn naam is Marjolein Mostert.
Ik ben de moeder van Koen (groep 7) Thijs (groep 5) en Otto (groep 3).
Al enkele jaren ben ik actief op school bij diverse schoolactiviteiten. Hierdoor heb ik het een en ander meegekregen van de organisatie van school.
De ontwikkeling van de school met de bijbehorende achterliggende gedachten, het beleid dat wordt uitgestippeld, de regels waar rekening mee gehouden moet worden en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs voor zowel de leerlingen als de leerkracht zijn punten die mij aanspreken.
Hierdoor is de overstap naar de MR een natuurlijke stap geweest voor mij. Dit jaar is mijn eerste jaar binnen de MR.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, spreek mij gerust aan. Samen met de overige MR leden kunnen wij kijken wat wij voor je kunnen betekenen.

Liesbeth Wonink
Mijn naam is Liesbeth Wonink, getrouwd met Günther Vissers. Onze dochter Saar Vissers zit in groep 4. Sinds een paar maanden zit ik in de MR. Ik hoop met mijn onderwijsachtergrond op een positief kritische manier mee te kijken met de beleidszaken die op de Veste spelen. Omdat ik graag betrokken wil zijn bij de school van ons kind, maar overdag niet veel beschikbaar ben, wil ik op deze manier mijn bijdrage leveren aan een goede schooltijd van mijn kind en die van uw kind(eren)! U kunt mij altijd even aanspreken als u vragen heeft!


PERSONEELSGELEDING
Marieke Kuijper
Kasper vd Hoorn
Monique van Oostrum


Data van de MR vergaderingen van het  schooljaar 2018 - 2019 zijn:
de data voor dit schooljaar volgen nog.

Deze vergaderingen zijn allemaal op maandagavond om 19.30 uur.

Hieronder vindt u de notulen van de MR vergaderingen:
Notulen van 20 februari 2018
Notulen van 4 september 2017

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Binnen de Stichting Proo is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. Binnen de GMR wordt bepaald wie de contactpersoon is voor scholen in Harderwijk.

De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van de GMR: gmr@stichtingproo.nl.

De data van de GMR-vergaderingen in het schooljaar 2017 - 2018 zijn:
Donderdag 5 oktober 2017
Donderdag 30 november 2017
Donderdag 22 februari 2018
Donderdag 5 april 2018
Donderdag 31 mei 2018
Donderdag 28 juni 2018

Data onder voorbehoud.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.