Het kindcentrum,

hoe dan?

Plusklas

Op elke school zijn er kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.
Bij ons op school hebben wij een midden- én bovenbouwplusklas. In beide plusklassen is aandacht voor:
- leren denken;
- leren voelen;
- leren leven.


Deze groep kinderen maakt vaak een heel eigen ontwikkeling door die niet standaard verloopt. Op lesinhoud lopen zij vaak voor. Daardoor hebben ze vaak te weinig oefening gehad op het gebied van leren leren en executive functies*.

In de plusklassen leren de kinderen over Mindset*, het gebruik van leerstrategieën en executieve functies door uitdagende projecten, spellen en opdrachten. 

 

Deze kinderen voelen vaak meerdimensionaal. Door deze subtielere manier van waarnemen en intensere belevingen kunnen ze zich snel ontwikkelen, maar regelmatig zijn zij overweldigd. Dat dit normaal is en hoe je daarmee om zou kunnen gaan is regelmatig onderwerp van gesprekken en activiteiten binnen de plusklassen.

De basis voor deze onderwerpen wordt voornamelijk gelegd in de middenbouwplusklas, zodat er in de bovenbouwplusklassen meer tijd is voor ‘leren plannen, organiseren en vastleggen’,’ creatief* en kritisch denken’ en werken met anderen. Dit gebeurt aan de hand van gezamenlijke thema’s die vorm gegeven worden vanuit de groep of aan de hand van eigen projecten.

De kinderen werken elke week in de plusgroep onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. In de bovenbouw werken sommigen kinderen op eigen initiatief ook thuis verder aan opdrachten.

*Meer weten over:
Executieve functies
Mindset
Uitdagingen  7 uitdagingen, Tijl Koenderink
Creatieve begaafdheid

Expertisecentrum hoogbegaafheid Veluwe

Binnen Stichting Proo is in het kader van Passend Onderwijs het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe opgericht

Hoogbegaafdenklassen
Sinds 1 februari 2018 is Stichting Proo gestart met hoogbegaafdenklassen op de Arendshorst in Ermelo en op de Hoge Weerd in Epe. Leerlingen uit groep 4 t/m 6 (van scholen binnen en buiten Stichting Proo) krijgen 2 dagen per week les met ontwikkelingsgelijken. De overige 3 dagen krijgen zij passend onderwijs in hun eigen klas.

In het schooljaar 2018/2019 zal er op de Arendshorst in Ermelo één hoogbegaafdenklas zijn voor leerlingen uit groep 4 t/m 6 en op de Hoge Weerd in Epe twee klassen, te weten een groep 4/5 en een groep 6/7/8.

Digitale plusklassen
Binnen Stichting Proo zijn vanaf schooljaar 2012-2013 voor de meer- en hoogbegaafde leerlingen twee bovenschoolse digitale plusklassen operationeel. Deze zijn gevestigd op De Schakel in Nunspeet. Er wordt digitaal plusklasonderwijs geboden aan maximaal 28 leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Incidenteel worden ook zeer zelfstandige leerlingen uit groep 5 toegelaten. De groepen worden begeleid door de digiplusklasleerkracht. Eén keer per maand ontmoeten leerlingen en leerlingen elkaar fysiek op De Schakel. Via (m.fiks@stichtingproo.nl) is een informatiefolder te verkrijgen.

Plusklassen
Naast de start van de hoogbegaafdenklassen besteedt het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe aandacht aan het onderwijsaanbod van (hoog)begaafde leerlingen in de reguliere groepen en in de (digitale) plusklassen, met als doel het onderwijsaanbod voor (hoog)begaafde leerlingen te optimaliseren.

Teamscholing
Het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe biedt teamscholingen op maat voor de scholen van Stichting Proo. Op de lange termijn (binnen 4 jaar) zullen alle teams geschoold worden en zal er op alle scholen zo veel mogelijk tegemoet gekomen kunnen worden aan de onderwijsbehoeften van de (hoog)begaafde leerlingen. Daarnaast kunnen scholen een consultatie aanvragen bij het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe met betrekking tot vragen omtrent hoogbegaafde leerlingen.

Tevens zal het Expertisecentrum hoogbegaafdheid Veluwe de komende jaren nauwer gaan samenwerken met de RSG Epe en de RSG Harderwijk, zodat er voor deze leerlingen ook in het voortgezet onderwijs een passend onderwijsaanbod gerealiseerd kan worden.

Meer informatie over de hoogbegaafdenklassen en de digitale plusklassen kunt u vinden op de website http://expertisecentrumhb.stichtingproo.nl/ , of u kunt contact opnemen met Betteke Wittenberg, telefoon nummer: 06 83905163.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.