Extra studiemiddag

Eind september worden alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 getoetst. Dit zijn toetsen van CITO die normaal gesproken in juni worden afgenomen, maar door de Corona zijn uitgesteld. De toets resultaten en de leerdoelen van de kinderen komen aan de orde in de portfoliogesprekken. Alle toets resultaten worden geanalyseerd op leerling-, groeps- en schoolniveau. Om dit gedegen te doen is er een extra studiemiddag gepland op 6 oktober. Vanmiddag zijn alle leerlingen daarom vanaf 12:00 uur vrij.

Theme picker