Documenten

Op deze pagina staan verschillende documenten die betrekking hebben op de kwaliteit, vernieuwing en het resultaat van ons onderwijs en de zorg die we op school bieden.

Schoolgids 2022-2023
Schoolondersteuningsprofiel 2022-2023
Jaarplan 2022-2023
Gedragsprotocol
Daltonboek De Veste versie 2022-2023
Covid Draaiboek 2022-2023

Voor de volgende documenten kunt u terecht op de website van Stichting Proo:
Protocol Agressie en Geweld
Regeling Toelating, schorsing en verwijdering
Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op de scholen
Toestemmingsformulieren GGD 
Beleidsdocument Kindermishandeling en huiselijk geweld
Protocol Internet & Social Media 
Privacystatement verwerking leerlinggegevens
Klachtenregeling

 

 


 

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.