Documenten

Op deze pagina staan verschillende documenten die betrekking hebben op de kwaliteit, vernieuwing en het resultaat van ons onderwijs en de zorg die we op school bieden.

Schoolgids 23-24
Schoolondersteuningsprofiel 23-24
Jaarplan 23-24
Verlengd schoolplan 19-25
Gedragsprotocol
Daltonboek De Veste versie 2022-2023
 

Voor de volgende documenten kunt u terecht op de website van Stichting Proo:
Protocol Agressie en Geweld
Regeling Toelating, schorsing en verwijdering
Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op de scholen
Toestemmingsformulieren GGD 
Beleidsdocument Kindermishandeling en huiselijk geweld
Protocol Internet & Social Media 
Privacystatement verwerking leerlinggegevens
Klachtenregeling

 

 


 

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram