Schoolgids

De basisschool is een stukje van je leven zowel voor kinderen als voor u. Een school kies je dan ook met zorg.

De school vormt samen met de opvangorganisatie Stichting Eigen&Wijzer een kindcentrum. Er is verbinding tussen onderwijs en opvang (onderwijs, ontwikkeling en ontspanning). Kinderen krijgen bij ons onderwijs, interessante naschoolse activiteiten en er is de mogelijkheid van voor- en naschoolse opvang. Uw kind is vanaf 2 jaar al bij ons op school welkom in de peuteropvang.

Bij ons leert uw kind om samen te spelen en te leren in een gezellige en veilige omgeving, met duidelijke afspraken. Aandacht voor uw kind en voor u als ouders/ verzorgers staat bij ons centraal, waarbij woorden als samen, betrokkenheid en vertrouwen zeer belangrijk zijn. Met en rugzak vol ervaring, veel mooie herinneringen en zelfbewust verlaat uw kind de Veste.

Deze gids is bedoeld voor ouders en/of verzorgers, van (toekomstige) leerlingen en andere geïnteresseerden. U leest over onze uitgangspunten, de organisatie van ons Dalton onderwijs en de opvang, over de zorg voor de kinderen, wat ouders van de school kunnen verwachten, over de manier waarop ouders kunnen bijdragen aan de school, en hoe de zaken op de geregeld zijn. Behalve dat het veel informatie geeft is het ook een verantwoordingsdocument over ons onderwijs.

De schoolgids is met instemming van de MR en vaststelling van het bevoegd gezag tot stand gekomen en de inhoud is voor de duur van schooljaar 2022 - 2023 vastgelegd.

Suus Stevens
directeur

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram