Verlofregeling

U heeft alleen recht op vakantieverlof buiten de schoolvakanties als u wegens de specifieke aard van uw beroep niet in staat bent om een keer paar jaar met uw kind(eren) tijdens de schoolvakanties op vakantie te gaan.

Het vakantieverlof mag niet worden opgenomen in de eerste 2 weken na de zomervakantie. Vakantieverlof mag u maximaal een keer per jaar opnemen voor maximaal 10 dagen. Voor de aanvraag van het vakantieverlof heeft een verlofformulier nodig in combinatie met een werkgeversverklaring.

Daarnaast bestaat er ook het verlof wegens gewichtige omstandigheden.
Hierbij kunt u denken aan:

* Begrafenissen
* Bruiloften
* Jubilea
* Sociale of medische omstandigheden
* Godsdienstige overtuiging en/of godsdienstige feesten

Voor de aanvraag van verlof kunt u contact opnemen met de directeur van de school, Suus Stevens.

Op de website van leerlingzaken kunt u alles vinden over de verschillende verlofsoorten.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram