Het kindcentrum,

hoe dan?

Ouders in de school

Ouders als belangrijkste schakel

De Veste werkt graag met ouders aan de ontwikkeling van het kind, ieder met een eigen rol en verantwoordelijkheid. Wij vinden het belangrijk en stellen het op prijs wanneer ouders betrokken zijn bij wat het kind leert en meemaakt bij ons.

Er zijn hiervoor verschillende mogelijkheden waarbij u zich als ouders kunt aansluiten.

Groepsouderraad

Elke groep heeft 2 groepsouders. Deze ouders ondersteunen de leerkrachten bij de organisatie van diverse activiteiten binnen de school. Om alles goed op elkaar af te stemmen en om als klankgroep te dienen komen zij 6 keer per jaar bij elkaar.

Binnen de G.O.R is de penningmeester: Bram Prommenschenckel

Brief vrijwillige ouderbijdrage wordt gedeeld via Parro.

Vanuit de school zijn de volgende leerkrachten aanwezig:
Hennie van Karsen en indien nodig Suus Stevens (directeur)

Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit:

OUDERGELEDING:

Marjolein Mostert
Goedendag, mijn naam is Marjolein Mostert.
Ik ben de moeder van Koen (voortgezet onderwijs), Thijs (2008) en Otto (2010). Al enkele jaren ben ik actief op school bij diverse schoolactiviteiten. Hierdoor heb ik het een en ander meegekregen van de organisatie van school.
De ontwikkeling van de school met de bijbehorende achterliggende gedachten, het beleid dat wordt uitgestippeld, de regels waar rekening mee gehouden moet worden en het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs voor zowel de leerlingen als de leerkracht zijn punten die mij aanspreken. Hierdoor is de overstap naar de MR een natuurlijke stap geweest voor mij. Inmiddels draai ik al een aantal jaren mee binnen de MR.
Mocht je vragen of opmerkingen hebben, spreek mij gerust aan. Samen met de overige MR leden kunnen wij kijken wat wij voor je kunnen betekenen

Jochem Sluis

Voorbeeld van afbeeldingIk ben de vader van Liz, Thom en Ella. Alle drie zitten zij op de Veste. 
Overdag heb ik beperkt de mogelijkheid om een bijdrage te leveren aan een van de belangrijkste omgevingen van een opgroeiend kind: de school. Binnen de MR hoop ik met mijn algemene bestuurlijke ervaring op hoofdlijnen een bijdrage te kunnen leveren aan het beleid van De Veste. Met veel plezier zet ik mij, samen met de overige MR leden, in voor een veilige, plezierige en kwalitatief goede leeromgeving voor uw en mijn kinderen. Mocht u vragen hebben kunt u mij te allen tijde aanspreken!

Lieke Beverwijk
Ik ben Lieke Beverwijk en moeder van Senn (2014) en Liv (2019). Senn is in augustus 2019 op de Veste gestart, nadat wij onder andere vanwege ons werk van Zwolle naar Harderwijk zijn verhuisd. In Zwolle zat Senn op de Montessori School en wij hebben dan ook bewust voor een op punten vergelijkbaar onderwijsconcept (Dalton) gekozen zoals wordt geboden op de Veste. In het dagelijks leven werken Martijn en ik beiden in het Voortgezet Speciaal Onderwijs. Ik hoop dat ik mijn ervaring in het onderwijs kan gebruiken om actief mee te denken in de MR van de Veste.  
De reden dat ik  me heb aangemeld als lid van de oudergeleding van de MR is dat ik het belangrijk vind om actief betrokken te zijn bij een plek waar kinderen zoveel tijd doorbrengen. Ik ben graag op de hoogte van welke beleidskeuzes worden gemaakt en om welke reden deze worden gemaakt. Ik merk dat ik vanuit mijn achtergrond het vooral belangrijk vind om mee te denken over het pedagogische beleid en over het welzijn van leerlingen op school. Ik wil dat ieder kind met plezier naar school kan gaan om zich binnen een pedagogisch veilig klimaat maximaal te kunnen ontwikkelen. En als ik daar ook maar een klein stukje aan bij kan dragen door mee te denken over het beleid van de Veste dan doe ik dat heel graag. Mocht u vragen hebben dan kunt u mij altijd even aanspreken. Tot op het schoolplein!  

PERSONEELSGELEDING
Kasper vd Hoorn
Joyce Jeensma
Monique van Oostrum


De data van de MR vergaderingen van het  schooljaar 2022 - 2023 worden in het nieuwe schooljaar bekend gemaakt.
Donderdag 30 maart 2023
Woensdag 28 juni 2023

Deze vergaderingen zijn in school of online en starten om 19.30 uur.

Hieronder vindt u de notulen van de MR vergaderingen:

Notulen vergadering 28 maart 2023
Notulen vergadering 25 januari 2023
Notulen vergadering 1 november 2022
Notulen vergadering 6 juli 2022
Notulen vergadering 23 mei 2022
Notulen vergadering 10 maart 2022
Notulen vergadering 19 januari 2022
Notulen vergadering 23 november 2021
Notulen vergadering 20 september 2021

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad
Binnen de Stichting Proo is ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). De GMR houdt zich bezig met aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen. Binnen de GMR wordt bepaald wie de contactpersoon is voor scholen in Harderwijk.

De vergaderingen van de GMR zijn in principe openbaar. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de secretaris van de GMR: gmr@stichtingproo.nl.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.