Het kindcentrum,

hoe dan?

Plusklas

Op elke school zijn er kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.
Bij ons op school hebben wij een midden- én bovenbouwplusklas.
In beide plusklassen is aandacht voor:
- leren denken;
- leren voelen;
- leren leven.


Deze groep kinderen maakt vaak een heel eigen ontwikkeling door die niet standaard verloopt. Op lesinhoud lopen zij vaak voor. Daardoor hebben ze vaak te weinig oefening gehad op het gebied van leren leren en executive functies*.

In de plusklassen leren de kinderen over Mindset*, het gebruik van leerstrategieën en executieve functies door uitdagende projecten, spellen en opdrachten. 

 

Deze kinderen voelen vaak meerdimensionaal. Door deze subtielere manier van waarnemen en intensere belevingen kunnen ze zich snel ontwikkelen, maar regelmatig zijn zij overweldigd. Dat dit normaal is en hoe je daarmee om zou kunnen gaan is regelmatig onderwerp van gesprekken en activiteiten binnen de plusklassen.

De basis voor deze onderwerpen wordt voornamelijk gelegd in de middenbouwplusklas, zodat er in de bovenbouwplusklassen meer tijd is voor ‘leren plannen, organiseren en vastleggen’,’ creatief* en kritisch denken’ en werken met anderen. Dit gebeurt aan de hand van gezamenlijke thema’s die vorm gegeven worden vanuit de groep of aan de hand van eigen projecten.

De kinderen werken elke week in de plusgroep onder begeleiding van een gespecialiseerde leerkracht. In de bovenbouw werken sommigen kinderen op eigen initiatief ook thuis verder aan opdrachten.

*Meer weten over:
Executieve functies
Mindset
Uitdagingen  7 uitdagingen, Tijl Koenderink
Creatieve begaafdheid

 

Expertisecentrum hoogbegaafheid Veluwe

banner_circle_blauw_hb2Is uw kind (vermoedelijk) hoogbegaafd?
Het Expertisecentrum Hoogbegaafdheid kan bijdragen aan de realisatie van passend onderwijs, bijvoorbeeld in de tweedaagse HB-groepen.
In deze groepen komt talent tot bloei, in nauwe samenwerking met de reguliere basisscholen. Klik op de button ‘Expertisecentrum Hoogbegaafdheid’ voor meer informatie.

 

 

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.