Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Maak

kennis met

onze school

Over onze school

De basisschool is een stukje van het leven. Zowel voor kinderen als voor u. Een school kies je dan ook met zorg.

Wij zijn een daltonschool binnen het kindcentrum. Ons motto is hand in hand van 2 tot 12. Bij ons zijn leerjaren gecombineerd. Wij werken met maatjes. Dit kunnen kinderen zijn van dezelfde leeftijd maar ook met een jonger of ouder kind. Het elkaar helpen, met elkaar spelen, ontdekken en leren is bij ons vanzelfsprekend. 

Ons logo is een vlieger. Dit geeft symbolisch uiting aan de ruimte die wij kinderen geven om zichzelf te ontplooien en te ontwikkelen. Ieder kind is uniek.

Onze naam "de Veste", geeft aan dat wij een veilige plaats bieden aan kinderen en hun ouders. Een plaats waar respect voor jezelf en anderen centraal staat. 

Verder biedt ons onderwijs:

- Digitale leerprogramma's op tablets
- Engels vanaf groep 1/2
- Verdiepingsonderwijs voor de meer- en hoogbegaafde kinderen
- Gevarieerd, creatief aanbod
- Optredens van groepjes kinderen voor hun ouders
- Geïntegreerd zaakvakonderwijs in de bovenbouw

Dalton

Wij zijn een Daltonschool... 

Onderzoekend leren

Een prachtig middel om te ontdekken... 

Kanjer

Sociaal emotioneel... 

Vormingsonderwijs

Iedereen is welkom...