Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Maak

kennis met

onze school

Het kind centraal

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze in zijn eigen tempo.

Om de kinderen optimaal te kunnen begeleiden in hun ontwikkeling brengen wij de onderwijsbehoefte van ieder kind in beeld. Instructie van de basisvakken; rekenen taal, lezen en spelling wordt op drie verschillende niveau's aangeboden. Door analyse van toetsresultaten van de kinderen op deze vakken, observaties ten aanzien van het leren en gesprekken met ouders wordt bepaald welke instructie het beste bij het kind past. Wij werken met instructiegroepen; een verkorte instructie groep, een klassikale instructie groep en een groep kinderen die voor- en of verlengde instructie heeft met hulp bij de verwerkingsstof.

Ons onderwijs staat natuurlijk ook voor brede vorming van talentontwikkeling (cultureel, sportief en sociaal emotioneel) en ons onderwijs gaat uit van de ontwikkeling van een kind als persoon. Deze vorming beperkt zich niet tot de schooluren maar gaat verder in de opvang. Een doorgaande groei en ontwikkeling.

Er zijn kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn. Zij hebben extra verdieping nodig en de uitdaging om verder te komen in het leren-leren. Zij krijgen projectonderwijs aangeboden buiten hun eigen groep door een speciaal opgeleide leerkracht uit ons team.

Onze school heeft de wettelijke taak om passend onderwijs te geven. Kinderen met een speciale onderwijsbehoefte hebben passende ondersteuning nodig. Ons uitgangspunt is dat iedere leerkracht in principe ruimte heeft voor kinderen met specifieke onderwijsbehoefte. Dat betekent niet dat ieder kind bij ons op school geplaatst kan worden. Onze mogelijkheden zijn beschreven in het schoolondersteuningsprofiel en het zorghandboek.

Het kind staat bij ons centraal, dat is doorslaggevend voor beslissingen die wij nemen voor plaatsing of voor aanpassing in onderwijsaanbod!
  

School video

Sociale media

Volg ons voor ons laatste nieuws ook op Facebook.