Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Maak

kennis met

onze school

Onderzoekend leren

Wij vinden het belangrijk dat het kind de wereld om zich heen verkent en leert begrijpen. Aan de hand van projecten en themahoeken in de peuter-, kleuter-, en onderbouw krijgen de kinderen steeds meer grip op hun omgeving. In de midden- en bovenbouw worden de wereldoriënterende vakken (aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek). geïntegreerd aangeboden. Vanuit nieuwsgierigheid, interesses, talenten gaan de kinderen in groepjes aan het werk met hun onderzoek. De eindproducten worden op eigen wijze gepresenteerd aan de andere kinderen en/of ouders. Dit onderzoekend leren bereidt de kinderen voor op een toekomst waarin de arbeidsmarkt snel verandert. 

Kinderen ontdekken, ervaren en beleven waardoor hun ontwikkeling in levensechte situaties daadwerkelijk betekenis krijgt. 


 

Via deze link kunt u lezen hoe wij onderzoekend leren vormgeven.

In de onderstaande video geven we een presentatie van Onderzoeken Leren.

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.