Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Maak

kennis met

onze school

Vormingsonderwijs

Wij hebben een openbare identiteit. Bij ons is ieder kind en iedere leerkracht welkom ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. 

Samen op weg naar een betere toekomst. Samen bouwen aan een wereld waarin  wederzijdse verdraagzaamheid en respect goed tot ontwikkeling kunnen komen. Binnen de Veste ontmoeten ouders en kinderen van verschillende geloven en culturen elkaar. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden.

Ouders kunnen kiezen

Vanaf groep 5 kunnen ouders kiezen voor vormingsonderwijs.
Wij bieden protestants GVO (protestants godsdienstig vormingsonderwijs), HVO (humanistisch vormingsonderwijs) en IVO (Islamitisch vormingsonderwijs).

Deze lessen worden verzorgd door externe vakleerkrachten. Het volgen van deze lessen is volledig vrijwillig en kinderen kunnen door hun ouders hiervoor worden opgegeven. De lessen duren 45 minuten per week.

Op woensdagmorgen kunnen de kinderen van groep 5 tot en met 8 bij ons op school HVO, IVO of GVO (dit schooljaar wordt er geen GVO gegeven) volgen. Zij kunnen zich hiervoor, na overleg met ouders, opgeven. 

HVO wordt gegeven door Jacqueline Zweering.
Zij geeft gedurende het jaar altijd overzichten wat er wordt gedaan tijdens de HVO lessen.
Als u HIER klikt dan kunt u lezen wat Jacqueline vertelt over HVO.

IVO wordt gegeven door Pinar Oguz. 

Wilt u hier meer informatie over de verschillende mogelijkheden? Kijk dan op www.vormingsonderwijs.nl

Lees hier de laatste nieuwsbrief van vorminsonderwijs Nederland

School video

Onze school-video is nog in ontwikkeling.

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.