Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Een goede burger

De Veste  heeft een openbare identiteit. Bij ons is ieder kind en iedere leerkracht welkom ongeacht zijn of haar sociale, culturele of levensbeschouwelijke achtergrond. De openbare school heeft aandacht voor én biedt ruimte aan ieder kind én iedere leerkracht. De openbare school leert kinderen van jongs af aan respect te hebben voor elkaars mening of overtuiging. Er wordt actief aandacht besteed aan de overeenkomsten en verschillen tussen kinderen, zonder voorkeur voor één bepaalde opvatting. 

Samen op weg naar een betere toekomst. Samen bouwen aan een wereld waarin  wederzijdse verdraagzaamheid en respect goed tot ontwikkeling kunnen komen. Binnen de Veste ontmoeten ouders en kinderen van verschillende geloven en culturen elkaar. Zij leggen allemaal hun eigen accenten en bespreken onderwerpen die zij voor de kinderen van belang vinden.

Wat een democratiche rechtsstaat is wordt al jong vormgegeven in het leerlingenraad. De inhoudelijke kennis hierover komt aan bod in het thematische zaakvakonderwijs. 

Ouders kunnen jaarlijks kiezen voor vormingsonderwijs

Vanaf groep 5 kunnen ouders kiezen voor vormingsonderwijs. In deze lessen leren kinderen een eigen kijk op het leven te ontwikkelen. Of ervaren kinderen wat geloof in het leven kan betekenen. De minimale groepsgrootte is 7 leerlingen om een externe vakdocent vormingsonderwijs op school in te zetten. De lessen zijn wekelijks en duren 45 minuten.
Wij bieden de volgende keuzes:

  • protestants GVO (protestants godsdienstig vormingsonderwijs)

  • HVO (humanistisch vormingsonderwijs)

  • IVO (Islamitisch vormingsonderwijs)

Op woensdagmorgen kunnen de kinderen van groep 5 tot en met 8 bij ons op school HVO, IVO of GVO volgen. Dit schooljaar wordt er geen GVO en IVO gegeven. De groep aangemelde leerlingen is hiervoor te klein. De meeste kinderen bij ons volgen de lessen HVO. 

De kinderen die geen vormingslessen volgen krijgen in hun eigen groep les in een onderwerp t.a.v. burgerschap. 

HVO wordt gegeven door Jacqueline Zweering.
Zij geeft gedurende het jaar altijd overzichten wat er wordt gedaan tijdens de HVO lessen.
Als u HIER klikt dan kunt u lezen wat Jacqueline vertelt over HVO.

 

Wilt u hier meer informatie over de verschillende mogelijkheden? Kijk dan op www.vormingsonderwijs.nl

Lees hier de laatste nieuwsbrief van vormingsonderwijs Nederland

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram