Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Brede school

Een Brede school  is een samenwerking tussen organisaties waaronder één of meerdere scholen samenwerken aan een brede leer- en leefomgeving in de vrije tijd en op school. De Veste maakt deel uit van de Brede School Stad. Ook de Rank en Doc 19 zijn hierbij aan gesloten. Alle kinderen van de drie scholen krijgen minimaal 1x per week een gymles van een vakadocent van GA. Daarnaast organiseert GA na schooltijd een breed aanbod van activiteiten, De kinderen krijgen meer ontwikkelingskansen en kunnen zich zichtbaar breder ontwikkelen buiten hun eigen schoolmuren. Kinderen van verschillende scholen leren elkaar beter kennen, waardoor samen spelen in de buurt ook meer vanzelfsprekend wordt.

Binnen het brede schoolprogramma is er veel aandacht voor culturele activiteiten zoals beeldende vorming, theater en muziek. Ook verschillende sportactiviteiten worden aangeboden. 

De activiteiten worden gratis of tegen een hele lage vergoeding aangeboden.

Iedere wijk heeft een eigen coach voor de gymlessen op de scholen en de brede school activiteiten. Onze coach is:

Maarten van Gilst : Brede School Coördinator Stad / Vakleerkracht bewegingsonderwijs GA! Harderwijk

EEN DAG NIET GELACHEN, IS EEN DAG NIET GELEEFD!

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram