Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Speciaal voor peuters

Uw kind is als peuter bij ons al welkom. Peuters worden opgevangen in een een kleine veilige betekenisvolle omgeving met een pedagogisch medewerker uit ons team. Deze aparte ruimte maakt deel uit van de kleuterbouw. Er wordt gespeeld, geleerd en soms al een beetje gewerkt vanuit een thema. In dit thema wordt de verbinding gezocht met het thema in de kleutergroepen.

Ontwikkeling van peuters wordt nauwkeurig gevolgd en de speelmogelijkheden worden hierop aangepast. Zo komt iedere peuter tot zijn recht binnen zijn eigen ontwikkeling, mogelijkheden en interesses.

Voor de peuters van 3+ is er de mogelijkheid om, wanneer dit past binnen hun ontwikkeling, al aan te sluiten bij bepaalde activiteiten in een kleutergroep. Dat maakt de overgang van peuter- naar kleutergroep makkelijker.

Ook in de peutergroep is de invloed van Daltononderwijs al zichtbaar. Er zijn dagritme kaarten, vaste kleuren van de dagen van de week en is er een "planbord". Zo wordt de structuur voor de peuters al vertrouwd. Het praten met de peuters over het spelen is een begin van het reflecteren op doelen zoals verder op de basisschool van leerlingen wordt verwacht. Ook het samen spelen krijgt in de peutergroep al extra aandacht.

Onze peuterspeelzaal is momenteel geopend op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend van 8.30 tot 12.00 uur.

Voor vragen of verder informatie verwijzen wij u door naar klantwijzer op 035-5826035.

Voor een kijkje bij de peuters kunt u een afspraak maken met Suus Stevens, directeur van het kindcentrum, op 0341-423341 of via het mailadres: deveste@stichtingproo.nl

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram