Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Wat gaan

we vandaag

ontdekken?

Image Alt Text

Maak

kennis met

onze school

Documenten

Op deze pagina staan verschillende documenten die betrekking hebben op de kwaliteit, vernieuwing en het resultaat van ons onderwijs en de zorg die we op school bieden.

Schoolgids 23-24
Schoolondersteuningsprofiel 23-24
Jaarplan 23-24
Verlengd schoolplan 19-25
Gedragsprotocol
Daltonboek De Veste versie 2022-2023
 

Voor de volgende documenten kunt u terecht op de website van Aurora Onderwijsgroep:
Protocol Agressie en Geweld
Regeling Toelating, schorsing en verwijdering
Protocol Medicijnverstrekking en medische handelingen op de scholen
Toestemmingsformulieren GGD 
Beleidsdocument Kindermishandeling en huiselijk geweld
Protocol Internet & Social Media 
Privacystatement verwerking leerlinggegevens
Klachtenregeling

School video

Sociale media

Volg ons voor het laatste nieuws ook op Facebook.

en op Instagram