Op de

hoogte

blijven

Maak

kennis met

onze school

Kanjertheater

Kanjertheater

Inmiddels hebben alle groepen een interactieve theatervoorstelling gehad van het Kanjerinstituut.
Ook ouders waren van harte welkom. Het gedrag in petten werd uitgebeeld en met de kinderen vorm gegeven.
In de bovenbouw was er aandacht voor gedrag t.a.v. sociaal media gebruik. Dit theater is een onderdeel van de kanjermethodiek die wij gebruiken in de hele school om kinderen sociale vaardigheden aan te leren. Een manier om het gedrag van kinderen te duiden en op een eenduidige manier aan te sturen.

Onze Kanjercoördinator op school is juf Marieke.

Next Article Streetwise